Kirjallinen kysymys P-1053/10 esittäjä(t): Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE) komissiolle. Tonnikalan sisällyttäminen CITES-yleissopimuksen liitteeseen I ja sen vaikutukset