Unionin yleisen tuomioistuimen (kahdeksas jaosto) tuomio 19 päivänä toukokuuta 2010. Unionin yleisen tuomioistuimen (kahdeksas jaosto) tuomio 19 päivänä toukokuuta 2010.#Chalkor AE Epexergasias Metallon vastaan Euroopan komissio.#Kilpailu - Kartellit tai muut yhteistoimintajärjestelyt - Kuparisten vesi- ja viemäriputkien ala - Päätös, jossa todetaan EY 81 artiklan rikkominen - Jatkettu ja monimuotoinen kilpailusääntöjen rikkominen - Sakot - Rajoitettu osallistuminen kartelliin - Merkityksellisten markkinoiden maantieteellinen laajuus - Rikkomisen kesto - Yhteistyö.#Asia T-21/05.