KOMUNIKAZZJONI TAL-KUMMISSJONI LILL-PARLAMENT EWROPEW, LILL-KUNSILL EWROPEW, LILL-KUNSILL, LILL-BANK ĊENTRALI EWROPEW, LILL-KUMITAT EKONOMIKU U SOĊJALI U LILL-KUMITAT TAR-REĠJUNI It-tisħiħ tal-qafas tal-Unjoni għal superviżjoni prudenzjali u ta' kontra l-ħasil tal-flus għall-istituzzjonijiet finanzjarji