Kirjallinen kysymys P-7072/10 Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D) komissiolle. Yleinen tietojen säilyttäminen