Oikaistaan sotilasteknologian ja puolustustarvikkeiden viennin valvontaa koskevien yhteisten sääntöjen määrittämisestä hyväksytyn neuvoston yhteisen kannan 2008/944/yutp 8 artiklan 2 kohdan mukaista kahdettatoista vuosikertomusta ( EUVL C 9, 13.1.2011 )