Afgørelser truffet af Det Blandede EØS-udvalg, for hvilke de forfatningsmæssige krav i EØS-aftalen er opfyldt i henhold til artikel 103