Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP, pro která byly splněny ústavní požadavky podle článku 103 Dohody o EHP