ETA:n sekakomitean päätös N:o 83/2010, annettu 2 päivänä heinäkuuta 2010 , ETA-sopimuksen liitteen II (Tekniset määräykset, standardit, testaus ja varmentaminen) muuttamisesta