Skarga wniesiona w dniu 9 marca 2011 r. przez spółkę VTM Fundmanagement AG przeciwko Urzędowi Nadzoru EFTA (Sprawa E-6/11)