VTM Fundmanagement AG:n 9 päivänä maaliskuuta 2011 EFTAn valvontaviranomaista vastaan nostama kanne (Asia E-6/11)