Kirjallinen kysymys E-5247/10 Christophe Béchu (PPE) komissiolle. Metsänhävitys ja hakkuiden sääntely