Kirjallinen kysymys E-004400/11 João Ferreira (GUE/NGL) ja Ilda Figueiredo (GUE/NGL) neuvostolle. Pääomasiirtojen kansainvälinen transaktiomaksu ja muut toimenpiteet