Kirjallinen kysymys E-005432/11 Angelika Werthmann (NI) komissiolle. EU:n kiinteistöstrategia/Euroopan lääkeviraston (EMA) uusi toimipaikka