Statligt stöd – Frankrike – Statligt stöd SA.33961 2012/C – Nîmes flygplats – Uppmaning enligt artikel 108.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt att inkomma med synpunkter Text av betydelse för EES