Pomoc państwa – Francja – Pomoc państwa SA.33961 2012/C – Port lotniczy w Nîmes – Zaproszenie do zgłaszania uwag zgodnie z art. 108 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej Tekst mający znaczenie dla EOG