Státní podpora – Francie – Státní podpora č. SA.33961 2012/C – Letiště Nîmes – Výzva k podání připomínek podle čl. 108 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie Text s významem pro EHP