Държавна помощ — Франция — Държавна помощ SA.33961 2012/C — Летище Nîmes — Покана за представяне на мнения съгласно член 108, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз текст от значение за ЕИП