Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 1 päivänä heinäkuuta 2010. Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 1 päivänä heinäkuuta 2010.#Emanuela Sbarigia vastaan Azienda USL RM/A ym..#Ennakkoratkaisupyyntö: Tribunale amministrativo regionale per il Lazio - Italia.#Apteekkien aukioloaikoja ja kiinniolopäiviä koskeva kansallinen lainsäädäntö - Erivapaus - Toimivaltaisten viranomaisten päätösvalta.#Asia C-393/08.