Kirjallinen kysymys E-011789/11 Monika Flašíková Beňová (S&D) komissiolle. Uudet EU:n toimielimet, jotka on perustettu Lissabonin sopimuksella