Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (viides jaosto) 15 päivänä huhtikuuta 2010. # Euroopan komissio vastaan Irlanti. # Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen - Direktiivi 2006/43/EY - Tilinpäätösten ja konsolidoitujen tilinpäätösten lakisääteinen tilintarkastus - Direktiivin määräajassa tapahtuvan täydellisen täytäntöönpanon laiminlyönti - Täytäntöönpanotoimista ilmoittamisen laiminlyönti. # Asia C-294/09. komissio v. Irlanti TITJUR