Kirjallinen kysymys E-001884/11 Mario Mauro (PPE) komissiolle. Farmaseuttisten tuotteiden kuljetus – Lainsäädännön ja laatunormien yhdenmukaisuus