Mål C-476/16: Domstolens dom (stora avdelningen) av den 29 juli 2019 (begäran om förhandsavgörande från Bundesgerichtshof — Tyskland) — Pelham GmbH, Moses Pelham, Martin Haas mot Ralf Hütter, Florian Schneider-Esleben (Begäran om förhandsavgörande — Upphovsrätt och närstående rättigheter — Direktiv 2001/29/EG — Informationssamhället — Harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter — Sampling — Artikel 2 c — Fonogramframställare — Rätt till mångfaldigande — ”Delvis” mångfaldigande — Artikel 5.2 och 5.3 — Undantag och inskränkningar — Räckvidd — Artikel 5.3 d — Citat — Direktiv 2006/115/EG — Artikel 9.1 b — Spridningsrätt — Grundläggande rättigheter — Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna — Artikel 13 — Frihet för konsten)