Sag C-476/17: Domstolens dom (Store Afdeling) af 29. juli 2019 — Pelham GmbH, Moses Pelham og Martin Haas mod Ralf Hütter og Florian Schneider-Esleben (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Bundesgerichtshof — Tyskland) (Præjudiciel forelæggelse — ophavsret og beslægtede rettigheder — direktiv 2001/29/EF — informationssamfund — harmonisering af visse aspekter af ophavsret og beslægtede rettigheder — udtagning af prøver (sampling) — artikel 2, litra c) — fremstiller af fonogrammer — retten til reproduktion — »delvis« reproduktion — artikel 5, stk. 2 og 3 — undtagelser og indskrænkninger — rækkevidde — artikel 5, stk. 3, litra d) — citater — direktiv 2006/115/EF — artikel 9, stk. 1, litra b) — spredningsretten — grundlæggende rettigheder — Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder — artikel 13 — frihed for kunst)