Europeiska systemrisknämndens beslut av den 2 juni 2020 om att inte längre ta fram vissa rapporter om åtgärder som vidtagits för tillämpningen av Europeiska systemrisknämndens rekommendationer ESRB/2014/1 och ESRB/2015/2 (ESRB/2020/10) 2020/C 205/07