Decyzja Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego z dnia 2 czerwca 2020 r. w sprawie zniesienia obowiązku składania niektórych sprawozdań dotyczących działań i środków podjętych zgodnie z zaleceniami Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego ERRS/2014/1 i ERRS/2015/2 (ERRS/2020/10) 2020/C 205/07