Besluit van het Europees Comité voor systeemrisico’s van 2 juni 2020 houdende annulering van bepaalde rapporten inzake acties en maatregelen die krachtens Aanbeveling ESRB/2014/1 en Aanbeveling ESRB/2015/2 van het Europees Comité voor systeemrisico’s zijn genomen (ESRB/2020/10) 2020/C 205/07