Odluka Europskog odbora za sistemske rizike оd 2. lipnja 2020. o ukidanju određenih izvješća o radnjama i mjerama poduzetim u skladu s Preporukom ESRB/2014/1 i Preporukom ESRB/2015/2 Europskog odbora za sistemske rizike (ESRB/2020/10) 2020/C 205/07