Kirjallinen kysymys E-007784/11 Karl-Heinz Florenz (PPE) komissiolle. Tupakkatuotedirektiivin (2001/37/EY) tarkistaminen ja tupakoinnin torjuntaa koskeva Maailman terveysjärjestön (WHO) puitesopimus