Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1125/2012, annettu 26 päivänä marraskuuta 2012 , tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön