Forenede sager C-76/18: Kendelse afsagt af Domstolens præsident den 11. december 2018 — Europa-Kommissionen mod Republikken Østrig, støttet af: Den Franske Republik