Komission asetus (EU) N:o 1262/2010, annettu 22 päivänä joulukuuta 2010 , asetusten (EU) N:o 462/2010, (EU) N:o 463/2010 ja (EU) N:o 464/2010 muuttamisesta Espanjaan ja Portugaliin tuotavan maissin ja Espanjaan tuotavan durran tuontitullin alentamista koskevien tarjouskilpailujen kiintiövuoden 2010 päättymispäivän sekä mainittujen asetusten voimassaoloajan päättymisen osalta