Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia COMP/M.6136 – JCI/Automotive business of Keiper Recaro Group) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti