Spojené Veci C-447/08 a C-448/08: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z  8. júla 2010 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Svea hovrätt — Švédsko) — trestné konania proti Ottovi Sjöbergovi (C-447/08), Andersovi Gerdinovi (C-448/08) (Slobodné poskytovanie služieb — Hazardné hry — Prevádzkovanie hazardných hier cez internet — Propagácia hier organizovaných v iných členských štátoch — Činnosti vyhradené verejnoprávnym alebo neziskovým orgánom — Trestné sankcie)