Yhdistetyt asiat C-447/08 ja C-448/08: Unionin tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 8.7.2010 (Svea hovrättin (Ruotsi) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — rikosoikeudenkäynti Otto Sjöbergiä (C-447/08) ja Anders Gerdiniä (C-448/08) vastaan (Palvelujen tarjoamisen vapaus — Rahapelit — Rahapelitoiminnan harjoittaminen internetin välityksellä — Muissa jäsenvaltioissa järjestettyjen pelien edistäminen — Julkisille tai voittoa tavoittelemattomille yhteisöille varatut toiminnat — Rikosoikeudelliset seuraamukset)