2011/245/EU: Neuvoston päätös, annettu 14 päivänä huhtikuuta 2011 , alueiden komitean espanjalaisen jäsenen nimeämisestä