Kirjallinen kysymys E-5591/10 Izaskun Bilbao Barandica (ALDE) komissiolle. Sardellien pyynnin suurimman sallitun saaliin (TAC) laskeminen