LAUSUNTO teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi muiden kuin henkilötietojen vapaan liikkuvuuden kehyksestä Euroopan unionissa (COM(2017)0495 - C8-0312/2017 - 2017/0228(COD)) Valmistelija: Zdzisław Krasnodębski