C-38/11. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2012. június 18-i végzése (Supremo Tribunal Administrativo (Portugália) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Amorim Energia BV kontra Ministério das Finanças e da Administração Pública (Az eljárási szabályzat 104. cikke 3. §-ának első bekezdése — EUMSZ 49. cikk és EUMSZ 54. cikk — EUMSZ 63. cikk és EUMSZ 65. cikk — 90/435/EGK irányelv — 3. cikk (2)bekezdés — Adójogszabályok — Társasági adós — Osztalék adóztatása — Forrásadó — Mentesség — Az osztalékfizető társaságban fennálló részesedés-minimummal rendelkezés — Feltételek — Az említett részesedéssel megszakítás nélküli rendelkezés minimális időtartama — Feltételek — Belföldi és külföldi kedvezményezett társaságok — Eltérő bánásmód)