Asia C-38/11: Unionin tuomioistuimen määräys (viides jaosto) 18.6.2012 (Supremo Tribunal Administrativon (Portugali) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Amorim Energia BV v. Ministério das Finanças e da Administração Pública (Työjärjestyksen 104 artiklan 3 kohdan ensimmäinen alakohta — SEUT 49 ja SEUT 54 artikla — SEUT 63 ja SEUT 65 artikla — Direktiivi 90/435/ETY — 3 artiklan 2 kohta — Verolainsäädäntö — Yhteisövero — Osinkojen verotus — Lähdevero — Vapautus verosta — Vähimmäisosuus osinkoa jakavassa yhtiössä — Edellytykset — Mainitun osuuden keskeytyksetöntä omistamista koskeva vähimmäisaika — Edellytykset — Maassa asuvat ja ulkomailla asuvat osinkoa saavat yhtiöt — Erilainen kohtelu)