Sag C-172/99: Anmodning om præjudiciel afgørelse forelagt ved kendelse afsagt den 27. april 1999 af Korkein oikeus i sagen Oy Liikenne Ab mod Pekka Liskojärvi og Pentti Juntunen