Asia T-324/09: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 17.2.2011 — J & F Participações v. SMHV — Plusfood Wrexham (Friboi) (Yhteisön tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus kuviomerkin Friboi rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Aikaisempi kansallinen sanamerkki FRIBO — Suhteellinen hylkäysperuste — Sekaannusvaara — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta — Aikaisemman tavaramerkin tosiasiallinen käyttö — Asetuksen N:o 207/2009 42 artiklan 2 ja 3 kohta)