Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen konsolidoitu toisinto#KOLMAS OSA - UNIONIN SISÄISET POLITIIKAT JA TOIMET#VIII OSASTO - TALOUS- JA RAHAPOLITIIKKA#1 luku - Talouspolitiikka#125 artikla#(aiempi EY-sopimuksen 103 artikla)