Unionin yleisen tuomioistuimen presidentin määräys 19 päivänä syyskuuta 2012.