Kirjallinen kysymys E-9040/10 Judith Sargentini (Verts/ALE), Yannick Jadot (Verts/ALE) ja Carl Schlyter (Verts/ALE) komissiolle. Yhdysvaltojen konfliktialueiden mineraaleja koskevista ilmoitusvaatimuksista annettavaa lakia vastaava EU:n säädös