Laki Suomen talousvyöhykkeestä annetun lain 3 §:n muuttamisesta / Lag om ändring av 3 § i lagen om Finlands ekonomiska zon