Kirjallinen kysymys E-8267/10 Martin Ehrenhauser (NI) neuvostolle. Euroopan unionin satelliittikeskuksen (EUSK) ja Sveitsin välinen yhteistyö