Kirjallinen kysymys E-012440/11 Patrick Le Hyaric (GUE/NGL) komissiolle. VP/HR – Negevin Israelin arabeihin kuuluvien beduiinien perusoikeuksien tunnustaminen