Asia T-121/09: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 13.7.2010 — Al Shanfari v. neuvosto ja komissio