ETA:n sekakomitean päätös N:o 43/2012, annettu 30 päivänä maaliskuuta 2012 , ETA-sopimuksen liitteen II (Tekniset määräykset, standardit, testaus ja varmentaminen) muuttamisesta