Zadeva C-623/19 P: Sodba Sodišča (šesti senat) z dne 17. septembra 2020 – Alfamicro – Sistemas de computadores, Sociedade Unipessoal, Lda/Evropska komisija (Pritožba – Ničnostna tožba – Odločba o izterjavi dolga – Izvršilni naslov – Res iudicata – Sprejetje sklepa, ki je izvršilni naslov v smislu člena 299 PDEU, o izterjavi nepovratnih sredstev, dodeljenih na podlagi pogodbe – Sporazum o nepovratnih sredstvih, ki je bil sklenjen v okviru okvirnega programa za konkurenčnost in inovativnost (CIP)(2007 – 2013))